Visuellens uppdrag handlar om att hitta det viktiga och sedan åskådliggöra det - på en skylt, i en utställning eller text. Kultur och kulturhistoria är en röd tråd i företaget.

 

Visuellen arbetar med informations-/kunskapsinsamling, bearbetning och därefter presentation. Många av uppdragen är av projektkaraktär, där projektledning och budgetansvar ingår. I företaget arbetar Ellen Iréne Gustafson.

visualiser/a– åskådliggöra, gestalta, ge en klar bild av; föreställa sig visuell – uppfattad med synen, syn- som ger inre bilder

Jag har kulturvetenskaplig utbildning, där bl.a. ämnena etnologi, konstvetenskap, bebyggelsehistoria, kulturmiljövård och utställningskunskap ingår.

Mina erfarenheter som anställd har jag från femton år inom museisektor och kommunal kulturverksamhet, där jag framför allt arbetat med utställningar, inredning, programverksamhet och marknadsföring.

Visuellens uppdrag handlar om att hitta det viktiga och sedan åskådliggöra det - på en skylt, i en utställning eller text. Kultur och kulturhistoria är en röd tråd i företaget.

 

Visuellen arbetar med informations-/kunskapsinsamling, bearbetning och därefter presentation. Många av uppdragen är av projektkaraktär, där projektledning och budgetansvar ingår. I företaget arbetar Ellen Iréne Gustafson.

 

Jag har kulturvetenskaplig utbildning, där bl.a. ämnena etnologi, konstvetenskap, bebyggelsehistoria, kulturmiljövård och utställningskunskap ingår.

Mina erfarenheter som anställd har jag från femton år inom museisektor och kommunal kulturverksamhet, där jag framför allt arbetat med utställningar, inredning, programverksamhet och marknadsföring.